นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

"ยินดีต้อนรับ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว"
จากใจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพร.สระแก้ว

ร่วมสมทบทุน

Donate

เอกสารดาวน์โหลด

Download

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Web applications

สำหรับเจ้าหน้าที่

Log in

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

: ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)รอบ2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564)

รพร.สระแก้ว ยินดีต้อนรับ มุ่งมั่น คุณค่า พัฒนาคุณภาพ

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา

กำหนดยุทธศาสตร์

กำหนดยุทธศาสตร์

วางแผน

ดำเนินงาน

ต้อนรับนายแพทย์ สสจ.

เตรียมความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ผลงานของเรา

Newsletter

Keep up on our always evolving product features and technology. Enter your e-mail and subscribe to our newsletter.

We respect your privacy

TodayToday23
YesterdayYesterday667
This_WeekThis_Week5873
All_DaysAll_Days208716
Logged In Users 0
Guests 4
Registered Users 16
สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
© 2020 Sakaeo Crown Prince Hospital. All Rights Reserved. Project Manager : เสาวณีย์ ยถาภูธานนท์, Webmaster : Kittiya Pukpiam

Search