Get Adobe Flash player
  สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาด            ...
  ลงปฏิญาณงดดื่มสุราวันเข้าพรรษา กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ เชิญชวนนักดื่มแอลกอฮอล์ 17.7 ล้านคนทั่วประเทศ...
  เเพทย์เตือน! สูตรยาไลน์บอก′น้ำมะนาว′
  เตือนวัยรุ่น "จัดฟันแฟชั่น" เสี่ยงติดเชื้อ        ...
`ก.ค.-ส.ค.` ไข้เลือดออกระบาด     กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...
กิน "เผ็ดร้อนขม" สู้หน้าฝน   กรมแพทย์แผนไทยแนะกินอาหารเผ็ด ร้อน ขม...
  • งานการเจ้าหน้าที่

  • ข่าวประกวดราคา

  • ประกาศราคากลาง(งานพัสดุ)

  • ฝ่ายการเงิน

 

Boss

แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

QLine
    วิธีป้องกันตนเอง จากไข้เลือดออก ด้วยหลัก 5ป  1ข     ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว  
     
    สารพัดเคล็ดลับ "รับมือยุงลาย"   ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
  เคล็ดไม่ลับ ในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน     ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว