Get Adobe Flash player
จากกระแสความวิตกกังวล เรื่องการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสเมอร์ส กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ...
           ...
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11 "เตือนผู้เดินทางไป-มาประเทศที่เกิดโรคเมอร์ส...
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกและประเทศเกาหลีใต้ สามารถติดตามแนวทางคำแนะนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ...
สธ.เร่งจัดระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระจายทีมทีมหมอครอบครัวลดทุกข์เพิ่มสุขประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอ วาง 4 ยุทธศาสตร์...
 กระทรวง สาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส...

 

 

 

  • งานการเจ้าหน้าที่

  • ข่าวประกวดราคา

  • ประกาศราคากลาง(งานพัสดุ)

  • ฝ่ายการเงิน

 

Boss

แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

QLine
  เคล็ดไม่ลับ ในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน     ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว  
        ผลเสียของการไม่ทานอาหารเช้าที่ไม่น่าเชื่อ!        ...
      แม้ว่าวันงดสูบบุหรี่โลกจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่การรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่า...
  5 คำตอบที่ต้องเตรียม ก่อนพบทันตแพทย์        โดยปกติแล้วเราควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากทุกๆ 6 เดือนเป็นประจำ...