Architecture

ข่าวประกาศ

แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของงานเดิน-วิ่งการกุศล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2017 

" กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดตั้งศูนย์ Day Care สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์การรักษาที่ได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว"

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
3.เพื่อนำเงินรายได้จากโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” มาใช้ในการสร้างศูนย์ Day care มะเร็ง สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
4.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้านโภชนาการ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
5.เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
6.เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรงของประชาชน
7.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดสระแก้ว

วิธีการลงทะเบียนสมัครวิ่งระบบออนไลน์ (Online Registration)
ขั้นตอนการสมัคร

1. คลิกเมนู "สมัครวิ่งออนไลน์"
2. กรอกรายละเอียดของนักวิ่งให้ครบถ้วน
3. เลือกรายการวิ่งที่ต้องการสมัครและระยะทางวิ่ง
4. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร โดย คลิกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
5. คลิกเมนู "แจ้งชำระเงิน" แนบหลักฐานการโอนเงิน และบันทึกการลงทะเบียน


1. ยึดถือตามกติกาสากลและคำตัดสินของคณะกรรมการ
2. นักวิ่งต้องตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่สมัคร
3. แสดงหลักฐานของทางราชการที่ระบุ ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด และมีรูปถ่ายเพื่อยืนยันการรับรางวัล
4. ผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับรางวัลตามที่กำหนด ต้องรายงานตัวกับกรรมการภายในเวลา 15 นาที

1. บริการน้ำดื่ม ตลอดระยะทางทุก 2 กม. ตลอดเส้นทาง
2. มีรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน
3. บริการรับฝากของ(ไม่รับฝากของมีค่า) กรุณารับคืนก่อนเวลา 10.00 น.
4. บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณจุดสตาร์ทและเส้นชัย

ตั้งแต่ 25-29 ก.ย.2560 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ฝ่ายบริหาร ชั้น3

เวลา 08.30 - 16.30 น. รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินเก่า **

เวลา 08.30 - 18.00 น. รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนกลุ่มแฟนซี
เวลา 05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. จุดกลับตัว บริเวณหมู่บ้านท่าแยก
เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. จุดกลับตัว เนินก่อนถึงวัดเนินเขาดิน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 2.5 กม. จุดกลับตัวหน้า รร.ริเวอร์ รีสอร์ท & สปา
เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป มอบโล่คริสตัล VVIP /VIP
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 21 กม. และ ระยะ 10 กม. สำหรับระยะ 2.5 กม. ไม่มีการแข่งขัน นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ

** ปิดถนนช่วง 04.00-09.00 น. **
ถนนสุวรรณศร/ ถนนเทศบาล 31/ ถนนเทศบาล 35/ ถนนเทศบาล 21 ซอย 3/ ถนนเทศบาล 21

สถานที่จัดการแข่งขัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว GPS 13.8165454,102.0698214

วิ่งไป เที่ยวไป สุดแดนบูรพา

ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก รพร.สระแก้ว (เวลาราชการ)

โทร. 037-243-018 ต่อ 101

สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพร.สระแก้ว

โทร. 037-243-018 ต่อ 184, 086-820-5365


นางสาวนันท์นภัส หอมชื่น ผู้จัดการมูลนิธิฯ สาขาสระแก้ว