"กิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ"
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว"

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
3.เพื่อนำเงินรายได้จากโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”
  มาใช้สนับสนุนกิจกรรมของโรงพบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในการดูแลรักษา ป้องกัน ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
4.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้านโภชนาการ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
5.เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
6.เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรงของประชาชน
7.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดสระแก้ว

 

*** วีดีโอโปรโมทจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น

วิธีการลงทะเบียนสมัครวิ่งระบบออนไลน์ (Online Registration)
ขั้นตอนการสมัคร

1. คลิกเมนู "สมัครวิ่งออนไลน์"
2. กรอกรายละเอียดของนักวิ่งให้ครบถ้วน
3. เลือกรายการวิ่งที่ต้องการสมัครและระยะทางวิ่ง
4. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร โดย คลิกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
5. คลิกเมนู "แจ้งชำระเงิน" แนบหลักฐานการโอนเงิน และบันทึกการลงทะเบียน


1. ยึดถือตามกติกาสากลและคำตัดสินของคณะกรรมการ
2. นักวิ่งต้องตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่สมัคร
3. แสดงหลักฐานของทางราชการที่ระบุ ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด และมีรูปถ่ายเพื่อยืนยันการรับรางวัล
4. ผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับรางวัลตามที่กำหนด ต้องรายงานตัวกับกรรมการภายในเวลา 15 นาที

1. บริการน้ำดื่ม ตลอดระยะทางทุก 2 กม. ตลอดเส้นทาง
2. มีรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน
3. บริการรับฝากของ(ไม่รับฝากของมีค่า) กรุณารับคืนก่อนเวลา 09.00 น.
4. บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณจุดสตาร์ทและเส้นชัย

ตั้งแต่ 22-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

เวลา 09.00 - 16.30 น. รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง **งดรับเสื้อและเบอร์วิ่งในวันงาน

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

เวลา 08.30 - 17.00 น. รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง **งดรับเสื้อและเบอร์วิ่งในวันงาน

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เวลา 05.30 น. พิธีเปิดงาน

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 11 กม. จุดกลับตัว บริเวณทางเข้า"วัดบ้านเนินเขาดิน"

เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 6 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาล 31 (โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์)
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 2.2 กม. เลี้ยวเข้าซอย ISUZU (หจก.บูรพา)
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไปมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 11 กม. และ ระยะ 6 กม. สำหรับระยะ 2.2 กม. ไม่มีการแข่งขัน นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยเท่านั้นจะได้รับเหรียญรางวัล

** ปิดถนนช่วง 04.00-09.00 น. **
ถนนสุวรรณศร/ ถนนเทศบาล 31/ ถนนเทศบาล 35/ ถนนเทศบาล 21 ซอย 3/ ถนนเทศบาล 21

 

สถานที่จัดการแข่งขัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว GPS 13.8165454,102.0698214

 

วิ่งไป เที่ยวไป สุดชายแดนบูรพา

ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก รพร.สระแก้ว (เวลาราชการ)

โทร. 037-243-018 ต่อ 101

สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพร.สระแก้ว

โทร. 037-243-018 ต่อ 184, 086-820-5365


นางสาวนันท์นภัส หอมชื่น ผู้จัดการมูลนิธิฯ สาขาสระแก้ว